Gabinet lekarski

W gabinecie przyjmuje pani doktor Teresa Ruthendorf-Przewoska. Pani Przewoska jest lekarzem z 2. stopniem specjalizacji - reumatologiem. Posiada również m.in. dyplom Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej oraz dyplom ukończenia kursu Racjonalnej Terapii Zachowań.

Pani Przewoska przyjmuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (telefon: 052_388_4717).

Strona główna (Marysin)